top of page

Các bài giãng!

2020-04-09 22:43:07 -0400.png

Các Bài Giãng

Cha Giuse Tran Dinh Long
Long Thuong Xot 001
Long Thuong Xot 002
Long Thuong Xot 003
Track Name
Logo LCTX.png

Nhạc Mp3

Lòng Thương Xót Chúa
Lòng Thương Xót Chúa 2
Lòng Thương Xót Chúa 3
Lòng Thương Xót Chúa 4
Lòng Thương Xót Chúa 5
Lòng Thương Xót Chúa 6
Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa
6 Câu Chuyện Về Luyện Ngục - Hãy Cầu Ngu
1. Lời giúp cho người đang hấp hối được
Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương
Đến với lòng thương xót Chúa
Track NameArtist Name
00:00 / 01:04
bottom of page